Ginekoloģisko slimību ambulatorā izmeklēšana, profilakse un ārstēšana

Ambulatorās ginekoloģiskās palīdzības uzdevums ir sievietes reproduktīvās veselības aizsardzība, kā arī ginekoloģisko slimību profilakse, diagnostika un ārstēšana.

Sieviešu konsultācijas ambulatorās ginekoloģiskās palīdzības principi:
1. Profilaktisko pasākumu obligāts raksturs.
2. Nepārtraukta novērošana.
3. Izmeklēšana saskaņā ar mazākās pietiekamības principu.
4. Sadarbība ar saistīto specialitāšu ārstiem.
5. Pacientes informatīvais atbalsts.

Papildus slimību diagnostikas un ārstēšanai, sieviešu konsultācijas ārsta uzdevums ir veicināt šo slimību novēršanu un pacientes dzīves kvalitātes uzlabošanu. Tādēļ mēs veicam gan vispārējos, gan speciālos profilaktiskos pasākumus, ņemot vērā pacientes individuālās īpatnības (vecums, anamnēze, ekstraģenitālā patoloģija, seksuālā aktivitāte, sociālais statuss), nosakām specifiskās profilakses virzienu (infekcijas slimības, olnīcu disfunkcija, onkoloģiskās slimības).

Sievietes reproduktīvās sistēmas stāvoklis ir lielā mērā atkarīgs no vispārējā organisma stāvokļa.

Tikai nosakot slimības dinamiku un sievietes stāvokli no saslimšanas brīža, jau veikto ārstēšanas pasākumu efektivitāti, ir iespējams izdarīt pareizu secinājumu par to, kā ārstam rīkoties katrā individuālajā gadījumā.