Ārsta konsultācija

Viens no svarīgākajiem plastiskās operācijas tā saucamajiem stūrakmeņiem ir konsultācija.

Protams, ka daudz izsmeļošas informācijas par plastisko ķirurģiju sniedz dažādi materiāli, kas tiek publicēti masu informācijas līdzekļos, grāmatās vai Internetā. Taču tas viss kopumā sniedz tikai vispārēju priekšstatu par procedūru, un vienīgi reāla tikšanās ar plastisko ķirurgu, kurš veiks plastisko operāciju, ļaus pilnībā noskaidrot operācijas rezultātus, kā arī visu to, kas vēl jāveic līdz tās uzsākšanai.

Ļoti svarīgi, lai pacienta ieceres būtu reālas, un vienīgi labi sagatavots un pieredzējis plastiskais ķirurgs spēj novērtēt tos nosacījumus, pēc kuriem iespējams paredzēt gaidāmās operācijas rezultātus.

Konsultācijas laikā plastiskais ķirurgs aplūko un izvērtē to ķermeņa daļu, kura tiks operēta, un nosaka, vai pastāv kādi fizioloģiski faktori, kuri spētu negatīvi ietekmēt operācijas rezultātus.

Konsultācijas laikā ir ļoti svarīgi izanalizēt visus riskus, saistītus ar ķirurģisko procedūru. Plastiskais ķirurgs vienmēr informēs klientu par paredzamajām riska iespējām viņa (vai viņas) konkrētajā gadījumā.